Ngày nhận phòng

Thứ 7, 07 tháng 1

Ngày trả phòng

Thứ 7, 07 tháng 1

(Xem mô tả)

Bữa ăn
Không bao gồm

Sức chứa
2 Người lớn
0 Trẻ em

Mô tả

Dịch vụ

Thông tin lưu ý

Nhận phòng/ Trả phòng

Nhận phòng từ:

Trả phòng đến: